Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on Jan 4, 2017 in Bloggen | 0 comments

Musikens inverkan på människan

Musikens inverkan på människan

 
Musiken har så länge vi kan minnas haft en närvaro hos människan. Alla kända kulturer runt om i världen har sin egen musik, musik som kan ses som en konst, underhållning, njutning eller även som medicin för själen. Tyvärr fanns det inte inspelningsmöjligheter tillgängliga förrän 1857 då Édouard-Léon Scott de Martinville uppfann den allra första phonautograph som hade förmågan att spela in ljud och musik. Detta innebär att vi dessvärre saknar möjligheten att lyssna på musik som är äldre än från 1850-talet. Vi vet dock att musiken existerade i tidigare civilisationer, då det hittats noter och musikinstrument som är flera hundra år gamla.

Musiken både då och nu har många syften, inte enbart som underhållning utan också andra områden så som avkoppling, fokusering samt även helande aspekter. Oavsett om man är en turneringsspelare, en börsmäklare, grafisk designer eller programmerare, som alla behöver sitta långa stunder framför datorn, djupt koncentrerade på in uppgift, då kan ofta musiken vara ett utmärkt hjälpmedel och då främst ur två aspekter, avkoppling och fokus, något som är ett måste för individer som arbetar med pengar. Ett litet missöde för en sådan individ kan resultera i enorma förluster, och det är därför man exempelvis kan se spelare på tv, sittandes med hörlurar lyssnandes på deras favoritmusik.

Mätbar effekt

Forskning har visat att musik inte bara påverkar människor psykiskt utan även fysiskt. Vi är alla medvetna om musikens effekt på våra känslor, hur den kan förstora en persons reaktion under olika omständigheter så som vid en begravning eller liknande, sorgliga händelser samtidigt som den också kan ha den exakt raka motsatsen vid lyckliga stunder, där lyckoruset förstoras med hjälp av musiken.

Personer som lider av smärta av olika slag har också påvisat förbättring från att ha lyssnat på musik, där tonerna hjälper individen att minska smärtimpulserna och oron i kroppen som ofta medföljer vid kronisk smärta.

Personer som lider av diskbråck, reumatism och artros har påvisat en minskning av obehaget med 21% samtidigt som personer med depression sett en 25% förbättring, enligt en studie som presenteras i den engelska tidskriften Journal of Advanced Nursing.

Musiken har också en positiv effekt på människors blodtryck och hjärta, något som engelska forskare studerat. Man tog in en grupp individer som fick lyssna på sex olika musikinslag, samtidigt som forskarna då noterade deras puls, blodtryck och andningsfrekvens. När dom fick höra en låt i ett snabbt tempo, ökade allt över lag med snabbare puls och andningsfrekvens samt ökat blodtryck. När det sedan spelades något som var betydligt lugnare så fick man se raka motsatsen, med minskad puls, andning och blodtryck.

Behandling med musik har även gett positiva resultat hos unga personer med migrän, där både anfallsfrekvens och intensitet har minskat. Det som studien visade var att framför allt anfallsfrekvensen påverkades med betydligt färre anfall inom en angiven period, så har ni barn eller ungdomar som lider av migrän, varför då inte prova.

Post a Reply

E-postadressen publiceras inte.